Thursday, August 17, 2017

A konferencia előadókról - Ildikó & Katalin - About the conference speakers

D. Ildikó a Névtelen Utak Alapítvány programvezetője, azonkívül a 22-es Asztal szolgálatának vezetője (ez az utcai szolgálat Máté evangéliumának 22. fejezetén alapul).  2001-ben kapott elhívást, hogy az  utcai szolgálatban részt vegyen. 2012-ben csatlakozott az akkor megalapított Névtelen Utak Alapítvány munkájához, mely átvette a Névtelen Szolgálók Alapítvány (SAF) rehabilitációs és reintegrációs programját, támogatva az áldozatok felépülését Magyarországon. A Névtelen Szolgálók Alapítvány Kanadában, az USA-ban, Németországban, Magyarországon, Görögországban, Bulgáriában és Nepálban működik.
Ildikó D. serves as Program Director at Anonymous Ways Foundation, furthermore Ministry Leader of Table 22 (this Street Ministry based on Matthew 22). She was called to this Ministry field in 2001 serving in the streets, and since 2012 as the Anonymous Ways Foundation founded to adopt the rehabilitation & reintegration program of Servants Anonymous Foundation, supporting victims to recover in Hungary. The SAF program is implemented in Canada, US, Germany, Hungary, Greece, Bulgaria and Nepal.
R. Katalin szervezetfejlesztési vezető a Névtelen Utak Alapítványban, elsősorban a bűnmegelőzés  (Mennyit érsz? - kampány, “Kiállok érted” színdarab) és az emberkereskedelem áldozatainak megsegítése területén.  A Névtelen Utak Alapítvány menedéket, rehabilitációs és reintegrációs programot biztosít azoknak, akik az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozataiként különleges helyreállást, felépülést igényelnek.
Katalin R. serves as Organisational Development Director at Anonymous Ways Foundation, that is serving on the field crime prevention ("How much are you worth?" campaign and "Stand up for you" theatrical play) and victim assistance of human trafficking. The Anonymous Ways Foundation providing shelter and rehabilitation & reintegration program to meet the special recovery needs of victims of sexual exploition of human trafficking.



Wednesday, August 16, 2017

A konferencia előadókról - GAJDÁTSY Péter - About the conference speakers

dr. Gajdátsy Péter öt éve segédlelkészként szolgál a Golgota dél-pesti gyülekezetében, 2014 óta pedig mentálhigiénés szakemberként lelkigondozással is foglalkozik. Fő tevékenységi területe a keresztény szolgálattevők érzelmi és lelki egyensúlyának megtartásában való segítségnyújtás.

Peter Gajdátsy has been co-pastoring the Golgota Dél-Pest church in Budapest for the last 5 years and has been working as a professional counselor since 2014. He is committed to helping Christian ministers maintain their emotional and spiritual well-being.

Friday, August 4, 2017

A konferencia előadókról - TÓTH Edina - About the conference speakers

Tóth Edina – Az Üdvhadsereg AHT Magyarországi Kapcsolattartója, koordinátor az emberkereskedelem áldozatainak megelőzésével, védelmével és visszailleszkedésével kapcsolatban.
Edina Tóth is the National Coordinator for the Salvation Army’s anti-human trafficking efforts in Hungary. She works with prevention, protection, and reintegration of victims of trafficking.

Thursday, August 3, 2017

A konferencia előadókról - MIHALKÓ Viktória - About the conference speakers

Mihalkó Viktória kulturális antropológus, muzeológus, egyik alapítója az Anthropolis Egyesületnek. Tréner a globális fenntarthatóságra nevelés és a személyes életutakat feldolgozó digitalis történetmesélés projektben. A modernkori rabszolgaságról kiadott első, magyar nyelvű kézikönyv társszerzője, a megelőzés területén végzett projektek vezetője.
Viktória Mihalkó, cultural anthropologist and museologist, is one of the founders of Anthropolis Association. Viktória is a trainer of education in global sustainability and of the individual life events' processing method Digital Storytelling, also a co-author of the first handbook published on modern slavery in Hungarian language, and the manager of projects in the field of prevention.

Wednesday, August 2, 2017

A konferencia előadókról - Leanne RHODES - About the conference speakers

Leanne Rhodes az Abolishon CEO megalapítója, amely egy romániai központú civil szervezet. Célja, hogy megtörje az embereket szex-rabszolgaságban tartó rendszert azzal, hogy  felhívja a problémára a figyelmet az emberkereskedelem által érintett területeken, szakértőket képez, akik kapcsolatba lépnek az áldozatokkal, a növeli a létező hálózatok lehetőségeit, és helyreállásról, munkalehetőségről gondoskodik a túlélőknek. Leanne felszentelt pásztora az Ausztrál Keresztény Egyháznak és vezetőségi tagja az European Freedom Network-nek.
Leanne Rhodes is the founder and CEO of Abolishon, an NGO, based in Romania, that exists to break the systems that keep people in sexual slavery, through raising awareness where trafficking is happening, training professionals who come in contact with victims, building capacity in existing networks and providing restoration care and employment to survivors, Leanne is also an ordained pastor with Australian Christian Churches and serves on the leadership team of the European Freedom Network.

Tuesday, August 1, 2017

A konferencia előadókról - Margrit THOMPSON - About the conference speakers

Margrit Thompson több mint 35 éve dolgozik az OM-mel, ebből 27 évet Bécsben. A szocializmus bukása után a posztkommunista országokban szolgált mint utcai munkás bordélyházakban és az utcán, az utóbbi 10 évben a Herzwerk helyi szervezettel. Ebben a szolgálatban első vonalban dolgozó csoportokat képzett ki Svájcban, Németországban, a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában és Magyarországon.
Margrit Thompson has been working with OM (Operation Mobilisation) for over 35 years, 27 in Vienna, Austria. After the fall of communism she ministered in the former Communist countries and has been involved as a street worker in brothels and on the street with a local organization called Herzwerk for the last 10 years. She has trained frontline outreach teams in Switzerland, Germany, Czech, Poland, Romania, Serbia and Hungary in this ministry.

Monday, July 31, 2017

A konferencia előadókról - KÓBER Ildikó - About the conference speakers

Kóber Ildikó a Magyar Set Free Movement koordinátora, kapcsolatokat épít más, hasonlóan gondolkodó szervezetekkel, érzékenyítő tréningeket vezet a veszélyeztetett helyzetben élőknek és figyelemfelhívó előadásokat tart a társadalom különböző csoportjainak. Egy Életvezetési Program kialakításán dolgozik, amely a megelőzéssel, a rehabilitációval segít új jövőt építeni az áldozatoknak.
Ildikó Kóber serves as the coordinator of the Hungarian Set Free Movement, building relationships with other like-minded organizations, conducting sensitivity trainings for those who are at risk, opening the eyes of society, developing a Life Skills Program that will assist with prevention and rehabilitation, helping to create new futures.