Tuesday, June 13, 2017

Goals and Desired Outcomes / Célok és várt eredmények

Goals:
 • To promote inter-agency cooperation. 
 • To establish a means of communication between entities regarding needs, crisis management, volunteers, etc. 
 • To identify the challenges of various types of community action 
 • To identify resources that are available from within Hungary and abroad. 
 • To see creative solutions to the real problems that are being faced in our communities that increase vulnerability to being trafficked. 
 • To build community among all participants during the conference, facilitating conversation and interaction, and for this community to continue after the conference. 
 • To emphasize hope over despair, possibilities over problems, gifts more than deficiencies, hospitality over fear. 
Célok:
 • Előmozdítani a szervezetek közötti együttműködést. 
 • Kiépíteni a kommunikációt a különböző területek, szükségek, válságkezelés önkéntesek stb. között. 
 • Meghatározni a közös lépések különböző formáinak feladatait. 
 • Megtalálni az elérhető magyar és külföldi forrásokat. 
 • Meglátni azokra a valódi problémákra adandó kreatív megoldásokat, amelyek növelik az áldozattá válás lehetőségeit közösségeinkben. 
 • Kiépíteni a közösséget a konferencia résztvevői között, előmozdítani a párbeszédet, az együttműködést, amely folytatódik a konferencia után is. 
 • Hangsúlyozni a reményt az elkeseredés helyett, a lehetőségeket a problémák helyett, az előnyöket a hátrányok helyett, a vendégszeretetet a félelem helyett. 
Desired Outcomes:
 • Participants will go home with at least one definite action step that they will try to accomplish within one month. 
 • Participants will go home knowing who to contact for advice, support, or assistance as needed when facing a particular issue or crisis situation. 
 • Participants will go home both feeling and knowing that they are part of a community. 
 • Participants will not only feel empowered, but also hopeful. 
 • Agencies will begin to develop a sense of trust with each other and begin to engage with each other in a spirit of cooperation and mutual benefit. 
Várt eredmények:
 • A résztvevők legalább egy – egy hónapon belül megvalósítandó - világos, jól meghatározott lépés megtételének szándékával tudjanak hazamenni.
 • A résztvevők tudják, kihez fordulhatnak tanácsért, támogatásért, segítségért szokatlan vagy válsághelyzetben.
 • A részvevők azzal az érzéssel és meggyőződéssel menjenek haza, hogy részét képezik egy közösségnek.
 • A résztvevők ne csak a feladat súlyát, de a reményét is érezzék.
 • A szervezetek kezdjék kialakítani a bizalom légkörét az egymással folytatott munkában, az együttműködés és a kölcsönös előnyök adta lehetőségek alkalmazásával. 
#bpfreedomforum


No comments:

Post a Comment